پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
تاریخ های مهم
» شروع ارسال چکیده مقاله 20/1/91
» پایان ارسال خلاصه مقاله   10/4/91
» شروع ثبت نام                 01/2/91
» پایان ثبت نام                    31/5/91
» تاریخ برگزاری                 05/6/91
» تاریخ پایان                        08/6/91      
اطلاعیه ها
اطلاعیه بسیار مهم:

قابل توجه کلیه نویسندگان مسئول محترم

با توجه به این که فرمت بسیاری از مقالات ارسالی مطابق با الگوی تعیین شده توسط همایش نیست، خواهشمند است کلیه عزیزان پژوهشگر نسبت به اصلاح فرمت ارسالی خلاصه مقاله، مطابق با الگوی تعیین شده در نمونه (پیوست) تا تاریخ 14/6/1391 اقدام و خلاصه مقاله ویرایش شده را به آدرس hmcong91@yums.ac.ir ارسال فرمایند. بدیهی است مقالاتی که مطابق با فرمت ارائه شده نباشند درمجموعه مقالات همایش درج نخواهند شد.قبلا از همکاری ومساعدت عزیزان پژوهشگر قدردانی بعمل می آید.

sample.docx

 

عنوان چکیده BNazanin 14 و Bold
نام نویسندگان BNazanin 10
 آدرس علمی نویسندگان  BNazanin 9
نویسنده مسئول  BNazanin 9و Bold
کلمات (مقدمه و هدف، مواد و روش‌ها، يافته‌ها، نتيجه‌گيري، واژه‌هاي کليدي) با فونت BNazanin 11 و Bold
متن چکیده با فونت BNazanin 11
پیام دبیر علمی همایش
به نام خدا

بی تردید از بدو خلقت انسان ، گیاهان به عنوان منبع غذایی مورد توجه بوده و با گذشت زمان اهمیت دارویی آنها شناخته شده است . چنانچه نشانه های فراوانی از کاربرد درمانی در آثار دانشمندان گذشته ، خصوصأ شیخ الرئیس ابوعلی سینا یافت می شود. در قرن های نوزده و بیست میلادی با پیشرفت علوم مختلف ، ترکیبات سنتزی فراوانی به عنوان دارو وارد بازار دارویی گردید. هرچند در بسیاری از کشورها تلاشهایی برا ی جداسازی مواد مؤثره گیاهان دارویی انجام شده ولی به صورت کلی توجه ، بیشتر به سمت ترکیبات سنتزی بود.در دهه های اخیر به ویژه در کشورهای پیشرفته رویکرد جدیدی به سمت تولید صنعتی و کارخانه ایی گیاهان دارویی شده است که علت اصلی آن پتانسیل درمانی بالا و عوارض جانبی کم فراورده های گیاهی می باشد. با توجه به تنوع آب و هوایی و گستردگی پوشش گیاهی در کشور عزیزمان ایران، امید است بتوانیم با انجام تحقیقات علمی و کاربردی ، جایگاه واقعی خود را در حوزه داروهای گیاهی به دست آوریم. بی شک این همایش که تمام جنبه های گیاهان دارویی (بوم شناسی ، استخراج ، فیتوشیمیایی ، درمانی ، عوارض و تجاری سازی) را شامل می شود ، فرصتی است تا علاقمندان و پژوهشگران عرصه گیاهان دارویی آخرین دستاوردهای علمی – پژوهشی خود را باهمدیگر درمیان گذاشته و به بحث و تبادل نظر بپردازند. لذا از همه پژوهشگران دعوت به عمل می آید تا با شرکت فعال در این همایش و ارائه نتایج پژوهش های خود بر غنای علمی آن بیفزایند. مجریان این همایش از پیشنهادات همه عزیزان جهت برگزاری بهتر این کنگره استقبال خواهند نمود . آن را به عنوان دستانی توانمند در کنار خود احساس خواهند کرد. دکتر حسین صادقی دبیر علمی همایش