ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اسفندیار

افشون

2

دکتر پرویز

آقایی

3

علی

برزین

4

فرخنده

پایدار

5

بهرام

پورفاضلی

6

افشین

خامدی

7

صمد 

حسینی پور

8

حمید

راستگو

9

سحر

راهبری

10

داریوش

سالاری

11

اله مراد

شنبه پور

12

دکتر حسین

صادقی

13

زینب

صالح پور

14

دکتر محمدشریف

طالبیان پور

15

حسن

عبیدی

16

سحر

علی پور

17

رشید

غفاری

18

مالک

مجیدی

19

رضا

محمدی

20

دکتر جمشید

محمدی (دبیر اجرایی همایش)

21

محسن

نغماچی

22

عبدالکریم

نگین تاجی

23

جلال

نوشادیان

24

ابوالقاسم

هادی نیا

25

بهنام

هوشیاری

26

الهام

وحیدیان

27

اردشیر

یزدانفر    

FEATURES