ثبت نام همایش

 

 کلیه شرکت کنندگان ( با رائه مقاله / بدون ارائه مقاله ) که متقاضی دریافت امتیاز بازآموزی می باشند می بایست جهت پرداخت هزینه های مربوط و ثبت نام شرکت در همایش ، به سایت آموزش مداوم مراجعه نمایند . در صورت هر گونه سؤال یا ابهام می توانید در ساعات اداری با شماره تلفن 07412224870 آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تماس حاصل فرمائید. شایان ذکر است افراد غیر مشمول قانون باز آموزی که با ارائه مقاله / بدون ارائه مقاله قصد شرکت در همایش را دارند می بایست با توجه به جدول ذیل هزینه ثبت نام همایش را به شماره حساب جاری همراه 20367740 بانک رفاه کارگران شعبه علوم پزشکی یاسوج به نام تمرکز درآمد اختصاصی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج واریز و تصویر فیش پرداختی را به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده ، به آدرس پست الکترونیکی همایش (hmcong91@yums.ac.ir ) را حداکثر تا تاریخ 31/05/1391 ارسال نمایند.دانشجویان فرم ثبت نام تکمیل شده را به همراه تصویر فیش پرداختی و کارت دانشجویی ارسال فرمایند. در ضمن فیش پرداختی را در روز ثبت نام همراه خود داشته باشید.

 

 

دانلود فرم ثبت نام

توجه:جهت پرکردن فرم ثبت نام از نرم افزار اینترنت اکسپلورر استفاده نمایید.      

 

شرکت کننده

مبلغ ثبت نام (به ریال)

شرکت کنندگان آزاد(بدون ارائه مقاله)

600000

شرکت کنندگان (با ارائه مقاله)

400000

دانشجویان(با ارائه مقاله/بدون ارائه مقاله)

200000

 

FEATURES