جهت تهیه خلاصه مقاله به نکات زیر توجه فرمائید:

1- خلاصه مقاله نباید قبلا به صورت پوستر یا سخنرانی ارائه شده باشد.
2- مسئولیت اصالت و صحت علمی مقالات بر عهده نویسنده(گان) خواهد بود.
3- ارسال همزمان چکیده مقاله حداکثر در 300 کلمه به دوزبان فارسی و انگلیسی الزامی است.
4- خلاصه مقاله شامل مقدمه ، اهداف ، مواد و روشها، نتایج و نتیجه گیری می باشد.
5-مشخص کردن کلید واژه حداکثر تا 4 کلمه الزامی است.
6- خلاصه مقاله خود را در قالب فایل word به آدرس ایمیل همایش اhmcong91@yums.ac.ir ارسال فرمائید.


اطلاعیه:
قابل توجه نویسندگان مسئول محترم

با توجه به این که فرمت بسیاری از مقالات ارسالی مطابق با الگوی تعیین شده توسط همایش نیست، خواهشمند است عزیزان پژوهشگر نسبت به اصلاح فرمت ارسالی خلاصه مقاله، مطابق با الگوی تعیین شده در نمونه (پیوست) تا تاریخ 30/5/1391 اقدام و خلاصه مقاله ویرایش شده را به آدرس hmcong91@yums.ac.ir ارسال فرمایند. بدیهی است مقالاتی که مطابق با فرمت ارائه شده نباشند درمجموعه مقالات همایش درج نخواهند شد.قبلا از همکاری ومساعدت عزیزان پژوهشگر قدردانی بعمل می آید.


sample.docx


عنوان چکیده BNazanin 14 و Bold
نام نویسندگان BNazanin 10
آدرس علمی نویسندگان BNazanin 9
نویسنده مسئول BNazanin 9و Bold
کلمات (مقدمه و هدف، مواد و روش‌ها، يافته‌ها، نتيجه‌گيري، واژه‌هاي کليدي) با فونت BNazanin 11 و Bold
متن چکیده با فونت BNazanin 11

FEATURES