راهنمای تهیه پوستر

الف- پوستر بصورت portrait در ابعاد 90*70 سانتیمتر مطابق با فرمت پاورپوینت داده شده تهیه گردد.
فرمت پوستر
ب- پوستر باید شامل موارد ذیل باشد:
1-آرم دانشگاه یا موسسه ارائه دهنده مقاله(در بالا قسمت راست فرمت کپی شود).
2-عنوان فارسی(با خط بزرگ وBold )
3-عنوان انگلیسی(با خط بزرگ وBold )
4-نویسندگان و آدرس (با خط کوچک)
5-نویسنده مسئول به همراه آدرس Email (با خط کوچک)
6-مقدمه و اهداف
7-مواد و روش ها
8-یافته ها و نتیجه گیری
تذکر1: در قسمت یافته ها و نتیجه گیری می توان از نمودارها و یا جداول بصورت محدود استفاده نمود
تذکر2: در ذیل قسمت یافته ها و نتیجه گیری کلمات کلیدی درج گردد.
9-منابع

FEATURES